MUDr. Eliška Rotnáglová, Ph.D.

Obor: ORL

Vzdělání:   

1999–2006 – 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

2006–2012 – postgraduální studium na 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze v oboru “Experimentální chirurgie”; téma dizertační práce: “Význam lidských paillomavirů v etiologii a prognóze karcinomu orofaryngu a dutiny ústní”; školitel: prof.. MUDr. Jan Klozar, CSc., obhajoba v červnu 2012

2012 – atestace z oboru ORL

Praxe:

2006 – Oddělení ušní, nosní, krční, Ústřední vojenská nemocnice, Praha

2006–2015– Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, katedra IPVZ, Praha

2010–2013 – odborný asistent, 1. lékařská fakulta UK

2014– dosud – Proton Therapy Center Czech s.r.o.

Odborné stáže:

2004 – Universidad de Valladolid, Hospital Universitrio del Rio Hortego, Servicio de Otorrinolaryngología y Patología Cérvico-facial, Valladolid, Španělsko

2005 – Université de Montpellier 1, Faculté de médecine, Montpellier, Francie

2006 – Karolinska Institutet – Karolinska Cancer Center, Stockholm, Švédsko

Publikační činnost:

Rotnáglová E, Tachezy R, Saláková M, Procházka B, Košl'abová E, Veselá E, Ludvíková V, Hamšíková E, Klozar J. HPV involvement in tonsillar cancer: Prognostic significance and clinically relevant markers. Int J Cancer 2011;129 (1):101-10, IF 4,722

Tachezy R, Klozar J, Rubenstein L, Smith E, Saláková M, Šmahelová J, Ludvíková V, Rotnáglová E, Kodet R, Hamšíková E. Demographic and risk factors in patients with head and neck tumors. J Med Virol 2009;81:878-87, IF 2,75

Klozar J.; Tachezy R.; Rotnáglová E.; Košlabová E.; Saláková M; Hamšíková E. Human papillomavirus in head and neck tumors: epidemiological, molecular and clinical aspects. Wiener Medizinische Wochenschrift , 2010, sv. 160, s. 305–309.

Rotnáglová E., Tachezy R., Saláková M., Košľabová E., Šmahelová J.,. Vztah lidských papillomavirů a etiologie karcinomů patrových mandlí.Otorinolaryngie a Foniatrie , 2010, sv. 59, s. 32–37

Mudrová E.; Tachezy R.; Hamšíková E.; Saláková M.; Šmahelová J.; Klozar J. HPV pozitivní karcinom tonzily u pacientky s negativní kuřáckou a alkoholickou anamnézou. Lékařské listy, 2008, sv. 5, s. 33–34

Autorství kapitoly v monografii ORL pro praktické lékaře, hlavní autor Jan Plzák, Raabe, Praha, 2011

Členství v odborných společnostech:

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP